Kerstactie 2006

Voor mensen in moeilijke situaties of regelrechte nood zijn Kerstmis en Nieuwjaar geen reden voor bijzondere vreugde. De commissie ‘Lezers van NRC Handelsblad’ honoreert jaarlijks aanvragen van instanties die zich de praktische behoeften van gehandicapten, daklozen, drugsverslaafden, jeugdprostituees of vluchtelingen aantrekken. Ze financiert activiteiten, maakt investeringen mogelijk en ondersteunt vrijwilligers financieel.

Ook nu doet het Fonds, opgericht in 1928, weer een beroep op de lezer om deze groepen te laten delen in onze welvaart. Ieder jaar krijgt het fonds uit giften ongeveer honderdduizend euro. Iedere aanvraag wordt zorgvuldig onderzocht. Het geld wordt altijd verstrekt door tussenkomst van plaatselijke hulporganisaties. Het fonds maakt geen kosten en besteedt de jaarlijkse opbrengst vrijwel volledig.

De leden van de commissie zijn: mevr. mr. T. Faber-de Heer, oud-hoofd afdeling voorlichting van het ministerie van Justitie; mevr. M.L. Tiesinga-Autsema, oud-lid Eerste Kamer D66; mevr. M.H.H. van Haaren, gedeputeerde van de provincie Gelderland; drs. A.E. Jansen, klinisch psycholoog te Rosmalen; mr. O. Regout; mr. E.O. Spier, notaris te Amsterdam; H. Vis, oud-stafmedewerker Dagbladunie; drs. S.C.G. Rietbergen, uitgever NRC Handelsblad; mr. F.E. Jensma, commentator NRC Handelsblad .

U kunt uw gift overmaken op postgiro 28.06.200 ten name van Fonds van NRC Handelsbladlezers in Amsterdam. Ook periodieke schenkingen zijn mogelijk.

Zie ook www.nrc.nl/lezersfonds