Kabinet wil toch verbod boerka

Het kabinet wil zo snel mogelijk een wetsvoorstel indienen dat een algemeen verbod voor het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimte regelt. Onder die kleding wordt ook de boerka gerekend. Het kabinet vindt het vanwege de openbare orde en de veiligheid van burgers onwenselijk dat gezichtsbedekkende kleding wordt gedragen in de openbare ruimte.

Kamerlid Geert Wilders (Groep Wilders) wist enkele weken geleden een Kamermeerderheid achter een motie te krijgen die voor een boerkaverbod pleitte. Het is nog niet duidelijk hoe het kabinet het juridisch omstreden verbod precies wil vormgeven. Minister Verdonk (Vreemdelingenbeleid en Integratie, VVD) zou maandag een brief naar de Tweede Kamer sturen met daarin de randvoorwaarden van het verbod. Volgens de minister zijn er toch geen juridische belemmeringen voor een verbod. Eerder stelde minister Verdonk dat een algeheel verbod juridisch moeilijk was.

De boerka is een islamitisch gewaad dat de vrouw van hoofd tot tenen bedekt. Daarnaast zijn er nog verschillende andere islamitische gewaden die vrouwen volledig bedekken, zoals de niqaab. Bij de boerka zijn de ogen bedekt met een stukje gaas, bij een niqaab is er een stukje stof uitgesneden voor de ogen.

Voor het verbieden van gezichtsbedekkend kleding kan voorlopig, tot het wettelijk geregeld is, nog gebruik gemaakt worden van nu al geldende regels en beperkingen, die soms ook gelden voor integraalhelmen of gezichtsmaskers. Zo kan het dragen van een boerka bijvoorbeeld op grond van veiligheidsredenen verboden worden in het openbaar vervoer, en in het onderwijs, om communicatieproblemen te voorkomen.

De Tweede Kamer dringt al langer aan op een verbod van gezichtsbedekkende kleding. Bijna een jaar geleden vroeg de Tweede Kamer op initiatief van Kamerlid Geert Wilders om een verbod.

Toen de uitvoering van die motie op zich liet wachten, maande de Kamer onlangs het kabinet tot spoed.