Het niets ontvluchten

In het artikel `Het niets ontvluchten` (W&O 4 november) wordt gesproken over het in 2007 nieuw te verschijnen boek `Thinking in circles` van sociaal antropologe Mary Douglas dat gaat over ringcomposities. Douglas zegt hierover: `Wie dergelijke teksten lineair leest, kan de betekenis ervan volledig ontgaan.`

Men zou uit deze uitspraak van Douglas ook het omgekeerde kunnen concluderen: Mensen met een voorkeur voor `Thinking in circles` hebben moeite met het lezen en begrijpen van lineaire teksten. Tevens kan hiermee een antwoord gegeven worden op haar vraag waarom de slimme Congolese Lele-kinderen het in Londen toch zo slecht doen op school. Het zou zo kunnen zijn dat deze kinderen door hun culturele achtergrond gebruik maken van een niet-talige, maar ervaringsgerichte manier van informatievergaren. Hun denken gebeurt vanuit een groot geheel waarbij nieuwe losse informatie in dit grotere geheel wordt ingepast. Mogelijk behalen deze kinderen betere resultaten wanneer hun lesmethode geen gebruik maakt van de lineair geschreven schoolboeken, maar een meer ringcompositie-achtige aanpak heeft.