fiscaliteit

Een lezer steekt 15.000 euro in zijn zak omdat hij geen fiscale bijtelling heeft voor de Audi van de zaak. Dat gaat echter niet zo maar.

Strikte regels auto van de zaak

Ik rijd al jaren in een auto van de zaak. Een dure en naar mijn smaak veel te saaie zwarte Audi. Privé rijd ik in een luxe spacewagon waar ik me prettiger in voel. De leaseauto gebruik ik strikt voor zakelijke ritten, dan hoef ik daar geen belasting over te betalen. Dat scheelt me bijna 15.000 euro aan fiscale bijtelling. Vorige week kreeg ik op mijn huisadres een brief waarin een belastingambtenaar me het hemd van het lijf vraagt over het gebruik van mijn zakenauto. Het gaat kennelijk om een landelijke actie want de brief komt niet van mijn eigen belastingkantoor. Ze gaan zo ver dat ik mijn privéagenda moet opsturen. Ik vind het allemaal nogal impertinent.

(M.S.)

We hebben het nagevraagd bij de Belastingdienst. De fiscus heeft geen landelijke actie opgetuigd om mensen met een lease-auto te controleren. Wel heeft iedereen die begin dit jaar schriftelijk heeft verklaard geen privégebruik van de auto te maken, een brief in de bus gekregen die de voorwaarden van de fiscale vrijstelling nog eens goed inscherpt. De indringende vragenbrief die u dwars zit, heeft de fiscus naar veel minder mensen verstuurd. Ze is onderdeel van de normale steekproeven zoals de Belastingdienst die doorlopend uitvoert.

In dit geval gaat het specifiek om werknemers die in een auto van de zaak rijden. Zowel de bedrijven als hun personeelsleden zien een lease-auto als een extra beloning. Dat doet de belastinginspecteur ook. Daarom wil hij over dergelijk loon in natura net zo goed belasting innen als over in geld uitbetaald salaris. Om het simpel te houden, geldt een vuistregel: 22 procent van de cataloguswaarde van de auto telt mee als belast loon (het autokostenforfait). Sinds dit jaar verrekent de werkgever die belasting meteen met de fiscus als hij salaris uitbetaalt.

Daarmee is het autokostenforfait al verwerkt in de ingehouden loonbelasting. In de voorgaande jaren moest een werknemer de auto zelf opnemen in zijn aangifte inkomstenbelasting. Het hele systeem werkt grof maar eenvoudig.

De hoge inkomensbijtelling is evenwel apert onrechtvaardig voor degenen die (vrijwel) geen privéritten met de auto maken. Die zouden veel belasting moeten betalen over een voordeel dat ze niet hebben. Daarom is iedereen die minder dan 500 kilometer privé rijdt in de auto van de zaak, vrijgesteld van het autokostenforfait. Dan moet men wel keihard kunnen bewijzen dat er inderdaad nauwelijks privégebruik van de auto is gemaakt. Zoiets kan tamelijk simpel zijn, bijvoorbeeld als de auto ’s avonds op het bedrijfsterrein achterblijft.

Wie de auto mee naar huis mag nemen, moet voor elke gereden kilometer kunnen aantonen dat die voor het werk is verreden. De bewijslast rust dus op u als werknemer; daarom krijgt u de brief thuis. Een kilometeradministratie is de kern van het bewijs dat er niet privé is gereden. Zij vermeldt kilometerstanden, gereden routes, bezochte adressen en dergelijke gegevens. Ter controle vergelijkt de fiscus zo’n opgave met de kilometerstanden in de onderhoudsstaat van de garage.

Ook verkeersovertredingen zijn een dankbaar controlemiddel. De fiscus staat bovendien met eigen fotoauto’s langs de weg. Dat is in de eerste plaats voor de controle op de motorrijtuigenbelasting en sinds kort ook om mensen met uit de hand gelopen belastingschulden van de weg te plukken en ter plekke de auto in beslag te nemen.

U bent door toeval of door verdachte omstandigheden in zo’n steekproef terechtgekomen. Om te beginnen vraagt de inspecteur uw kilometeradministratie op. Verder wil hij de garagebonnen zien. In de standaardbrief die u naar de krant meestuurde, vraagt de inspecteur inderdaad om (een kopie van) uw privéagenda over 2006 maar dat alleen als u daarin de zakelijke ritten en de kilometerstanden noteert. U kunt de verreden kilometers ook op een andere manier bijhouden, bijvoorbeeld in een apart schrift. Dan moet u dat opsturen en kunt u uw privéagenda op zak houden.

Dit soort steekproeven wordt uitgevoerd vanuit het belastingkantoor in Winterswijk (coördinatiepunt privégebruik auto). Daar richten veertig belastingambtenaren zich helemaal op de regels voor de auto van de zaak. Ze zitten er niet alleen voor de controle maar ook voor service aan de belastingbetaler. U kunt hen daar overigens niet rechtstreeks benaderen, zelfs niet nu ze u een vragenlijst hebben gestuurd. Met uw vragen moet u bellen naar de belastingtelefoon: 0800-0543. Daar beoordeelt men of u meteen antwoord kunt krijgen of wordt teruggebeld vanuit Winterswijk.

Aertjan Grotenhuis

De vragenrubiek behandelt om de week pensioen- en belastingvragen.