Debat tussen religie en atheïsme in publieke domein 3

In commentaren op het nieuwste boek van Richard Dawkins wordt de klassieke fout gemaakt dat het niet-bestaan van God bewezen zou moeten worden. Maar de Romeinen begrepen al: `negativa non sunt probanda`. Het negatieve kan nooit bewezen worden. Ik kan nooit bewijzen geen Engels te kennen noch kan ik bewijzen een delict niet begaan te hebben (anders dan - positief - te bewijzen op het moment van de daad elders te zijn geweest). Wie het bestaan van een God claimt moet dat dus bewijzen maar ondanks de overstelpende aanwijzingen voor het niet-bestaan van een God kan dat nimmer bewezen worden.