Debat over splitsingswet

Nederland, Leiderdorp, 14-02-2003 Hoogspanningskabels in het Groene Hart waar de HSLtunnel komt om de natuur en de ruimte te sparen. Foto: Evelyne Jacq Jacq, Evelyne

Dit is een gedenkwaardige dag. Er is vandaag in deze Kamer een bijzondere prestatie geleverd. Ik moet de minister danken. Het zou een voorbeeld kunnen zijn voor andere ministers, die niet altijd op hetzelfde niveau komen.

Jos van der Lans, senator GroenLinks, in Het Financieele Dagblad, 16 november.

De fusie tussen Essent en Nuon komt niet in gevaar door de nieuwe wet. Integendeel: we moeten ons juist concentreren op de Nederlandse markt, en geen gedoe met het buitenland. Te groot marktaandeel? Nee hoor, er is concurrentie van buitenlandse bedrijven en er komen heus wel nieuwe partijen bij.

Onno Hoes, gedeputeerde Noord-Brabant, grootaandeelhouder Essent, in Het Financieele Dagblad, 16 november.

De motie zegt: zorg voor gelijke toegang tot de netten. Eigenlijk staat hier dat elke klager een potentieel gevaar is. Dat wordt duidelijk tegen de sector gezegd.

Joop Wijn, minister van Economische Zaken, in Het Financieele Dagblad, 16 november.

De sector staat nu met de rug tegen de muur. Dat maakt de uitkomst wel bijzonder teleurstellend. De minister heeft tegen de grote partijen gezegd: ga maar met elkaar spelen. Maar het komt erop neer dat ze gevangenzitten.

Paul Dijkstra, directeur energiebedrijf NRE, dat vrijwillig is gesplitst, in Het Financieele Dagblad, 16 november.

Ik heb begrepen dat Wijn met zijn rug tegen de muur stond. Hij had te maken met een verdeelde partij op dit punt. En de PvdA heeft ook een spelletje gemaakt van deze wet.

Laurens Jan Brinkhorst, oud-minister EZ, in Het Financieele Dagblad, 16 november.

Ik vind het allemaal geweldig. Dit is politiek in de betere vorm. Je hebt iets, je maakt er iets totaal anders van en dan zeg je: dit is precies wat wij bedoelden.

Tiny Kox, senator SP, de enige partij die de motie niet ondertekende, in Het Financieele Dagblad, 16 november.