www.hetgeheugenvannederland.nl

Sinds deze maand gedigitaliseerd en voor de eeuwigheid bewaard: ca. 600 publicaties van en over Multatuli.

Een korte, zij het niet overdreven overzichtelijke tocht langs de ‘hoogtepunten van de collectie’ toont onder meer zeldzame, oorspronkelijke publicaties van zijn Ideeën, in losse katernen en tot op de vierkante centimeter te bekijken. Of de afbeelding van een roulettespel uit een brochure die Multatuli gebruikte om het goksysteem op wetenschappelijke wijze te slim af te zijn.

Het trefwoordenregister biedt veel mogelijkheden tot digitaal dwalen. Zo leidt het trefwoord ‘schaken’ naar een uitgave uit 1977 van brieven over een correspondentieschaakwedstrijd tussen Antonius van der Linde en Multatuli. Of bij ‘drankmisbruik’: Is Neerlands moed jenever moed? Dan vivat de jenever! een ‘Open brief aan het bestuur der Afschaffing van Sterken Drank (Afdeeling Amsterdam) door een lid van de matigheid’; K. Ris.