Vooralsnog geen hbo-predikanten

Lunteren, 17 nov. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) krijgt de komende jaren geen predikanten die een hbo-opleiding met aanvullende cursussen hebben gevolgd. Het synodebestuur trok gisteren een voorstel in waarin een stuurgroep opdracht zou krijgen de vorming van één beroepsgroep van `pastores` uit te werken. Daartoe zouden ook predikanten met een hbo-opleiding behoren.