Stem GroenLinks

Terwijl we de dagen aftellen en u in mijn laatste column voor de verkiezingen een stemadvies verwacht, wordt het nieuws beheerst door een scherpe terugval in de peilingen voor de PvdA en daarmee samenhangend een spectaculaire opmars voor de SP. De progressieve kiezer is op drift.

De oorzaken van de verschuiving zijn overduidelijk. De PvdA deed het goed zolang Wouter Bos zich weerhield van enige opvatting over wat dan ook. Dat heeft hij lang volgehouden. Hij was louter jeugdig en dynamisch elan, zonder dat enige inhoud de aandacht daarvan kon afleiden. Zodra hij meningen begon te verzinnen, kelderde zijn populariteit zienderogen.

Opeens werd het de linkse kiezer duidelijk dat de PvdA allang niet links meer is. Bos is een typische socialist van de derde weg, een jonger neefje van Tony Blair, die meer oog heeft voor opiniepeilingen dan voor idealen. En doordat hij nergens voor staat dan voor de mening die het best scoort, is hij bij voortduring gedwongen zijn mening te herzien.

Daarentegen lijkt Jan Marijnissen een man van principes. Hij is een uitstekend politicus op wie je met een gerust hart kunt stemmen. Het probleem is echter dat je er de SP bij krijgt. In sociaal-economisch opzicht is dat geen punt. De partij staat voor een degelijk progressief inkomensbeleid. Maar wie de SP de laatste jaren heeft gevolgd, zal moeten bekennen dat zij bij culturele kwesties meestal heeft meegestemd met uiterst rechts. Het is het oude socialisme van de straat: ‘De hoge heren moeten maar eens wat minder verdienen en de buitenlanders pikken onze banen in.’ In feite is de SP een populistische partij die voor de wind zeilt op de kille bries van xenofobie en repressief provincialisme.

Laten we er geen doekjes om winden. Er is slechts één partij die de moed heeft principieel progressief beleid te combineren met cultureel liberalisme, die pal staat voor verworven vrijheden, die niet bereid is uit angst burgerrechten op te offeren en die het milieu niet vergeet. Er is slechts één partij die de moed heeft niet populistisch te zijn. Stem GroenLinks.

Ilja Leonard Pfeijffer

Dichter en romancier