Senaat zet het licht op groen voor nucleaire leveranties VS aan India

De Amerikaanse Senaat heeft gisteren met grote meerderheid ingestemd met de levering van nucleaire technologie aan India. De nucleaire hulp is zeer omstreden omdat New Delhi het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens niet heeft getekend. Maar de Amerikaanse president Bush reageerde na de stemming in de Senaat dat India met de overeenkomst juist aansluiting heeft gevonden bij de overgrote meerderheid van landen in de wereld die zich houden aan het beginsel van non-proliferatie.

Volgens het Amerikaans-Indiase akkoord, dat begin maart werd gesloten, gaan de VS technologie leveren voor de opwekking van vreedzame nucleaire energie. Daar tegenover staat dat India veertien civiele reactors zal openstellen voor inspecties door het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA). Tegelijkertijd blijft New Delhi hardnekkig toezicht weigeren op het Indiase kernwapenprogramma. Eerder al stemde het Huis van Afgevaardigden in met de overeenkomst. Naar verwachting zal eind dit jaar een definitief besluit worden genomen door het voltallige Congres.

Critici verwijten president Bush dat hij India in feite beloont voor slecht gedrag – het in het geheim produceren van atoombommen – en dat met de Amerikaanse tolerante houding jegens New Delhi het internationale non-proliferatieregime wordt ondergraven. Waarom wel hard optreden tegen Iran, nota bene wel ondertekenaar van het Non-Proliferatie Verdrag, en juist steun voor India dat kernproeven heeft genomen?

President Bush, op dit moment in Vietnam voor de top van APEC (economische conferentie van landen die grenzen aan de Stille Oceaan), wees er op dat het IAEA nu in ieder geval toegang krijgt tot het civiele deel van de Indiase nucleaire installaties, en dat India zich moet houden aan de belofte geen nucleaire kennis te exporteren naar derde landen. Bovendien , zei Bush, zal het partnerschap met de VS ertoe bijdragen dat het snel groeiende India in zijn energiebehoefte kan blijven voorzien zonder toenemende luchtvervuiling en uitstoot van broeikasgassen.

De overeenkomst met India is een klap in het gezicht van buurland Pakistan. De hoop in Islamabad is nu dat de Chinese president Hu steun zal toezeggen bij de bouw van nucleaire installaties, als hij volgende week op bezoek is.