`Luchtvaartverdrag Nederland met VS is onrechtmatig`

Rotterdam. De in 1992 herziene luchtvaartovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Nederland is in strijd met het EU-Verdrag. Deze conclusie heeft de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg vanmorgen getrokken in een zaak die door de Europese Commissie is aangespannen tegen Nederland. De zogenoemde Open Skies-overeenkomst geeft de VS onder meer het recht de vervoersrechten in te trekken wanneer de door Nederland aangewezen luchtvaartmaatschappijen niet in handen zijn van de Nederlandse staat of van Nederlandse onderdanen. Met deze bepaling kunnen de VS niet-Nederlandse luchtvaartmaatschappijen uitsluiten om, met een beroep op het verdrag met Nederland, het recht op te eisen om op de VS te vliegen. Deze bepaling is volgens de Europese Commissie strijdig met het EU-verdrag omdat zij luchtvaartmaatschappijen uit andere EU-landen op ongeoorloofde wijze discrimineert. De advocaat-generaal deelt dit bezwaar. Zijn conclusie geldt als advies aan het Hof. Deze Europese instelling zal begin volgend jaar een bindend oordeel vellen.