Kleine musea distantiëren zich van brief

Dertien kleinere musea en kunstinstellingen distantiëren zich van de brandbrief van de zeven grote musea aan de Mondriaan Stichting. Zij vinden dat de musea niet mogen spreken namens het hele museale veld.

Zeven grote Nederlandse kunstmusea, georganiseerd in het Miniconvent, deden twee weken geleden in een open brief hun beklag over de inhoudelijke bemoeienis van de Mondriaan Stichting met hun beleid. Ze noemden het overheidsfonds „betuttelend” en „bevoogdend” en voelden zich „als jongste bediende” behandeld.

Dertien kleinere musea stuurden vanochtend als reactie een open brief aan NRC Handelsblad. Ze zijn het niet eens met de toon van de brief van het Miniconvent en ze vinden het storend dat de directies van de zeven musea namens alle beeldende kunstmusea spraken. „Zij vooronderstellen dat hun brief een ‘principiële kwestie’ aan de orde stelt, die alle fondsen en alle kunstinstellingen en kunstenaars in Nederland aangaat”, aldus de initiatiefneemster van de actie van de kleinere musea, directeur Macha Roesink van De Paviljoens in Almere. „Onze brief is een signaal dat wij hun mening niet delen. Er kunnen meer stemmen naast elkaar bestaan.”

Volgens de kleinere musea gaan de leden van het Miniconvent „discussie en nuancering” uit de weg. Daardoor roepen zij de schijn op dat in het huidige debat over de rol van de Mondriaan Stichting „slechts sprake lijkt te zijn van een eenvoudige generatiekwestie”. „Wij streven naar een opener verstandhouding met de Mondriaan Stichting en collega-instellingen dan de manier en de toon die de leden van het Miniconvent kiezen.” Volgens de kleinere kunstinstellingen is „zorgvuldigheid van groot belang als namens het collectief en vanuit algemeen geldende principes wordt gesproken”.

De kleine musea zijn het met het miniconvent eens dat het „keer op keer herijken van het belang van de Nederlandse culturele infrastructuur en de rol van de fondsen daarbinnen” noodzakelijk is. De brief is ondertekend door onder meer Ann Demeester (directeur De Appel), Stijn Huijts (directeur Museum Het Domein), Guus Beumer (directeur Marres), Wim Pijbes (directeur Kunsthal), Nicolaus Schafhausen (directeur Witte de With) en Arno van Roosmalen (directeur Stroom).

Cultureel Supplement:pagina 22

Zie www.nrc.nl/kunst voor de brieven van het Miniconvent en de kleinere musea

    • Sandra Smallenburg