Kiek

In de rubriek `Kiek` (Cultureel Supplement, 10 november) vertelt Henze Boekhout over de foto met de officieren van de 25ste cavalerie Mian-Mir (1905). Het is wellicht aardig om iets meer te weten over deze `geraamtes`.

Mian-Mir was een moslimheilige (1550-1635) die is begraven in een mausoleum in Lahore (Pakistan). Nabij dit mausoleum was een garnizoen van `the Indian Army` gelegerd. Het 25th Cavalry Regiment maakte deel uit van de `Frontier Force` van dit (Brits koloniale) `Indian Army`. The Indian Army was gelegerd in het huidige India, Pakistan en Bangladesh en min of meer de Britse variant van ons KNIL, het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger. De officieren waren doorgaans Brits, de manschappen en onderofficieren werden lokaal gerekruteerd. Dit regiment is in 1849 opgericht als de 5th Regiment of Punjab Cavalry en heeft tot 1921 als zelfstandige eenheid bestaan. Na diverse samenvoegingen met andere regimenten is de eenheid, na de ontmanteling van het Britse imperium in Azië, gedeeltelijk overgegaan in de Indiase Cavalerie en gedeeltelijk in de Pakistaanse Cavalerie.