Kabinet vernietigt Schiphol-besluit

Den Haag, 17 nov. Het besluit ter vernietiging van de weigering van de gemeente Amsterdam om mee te werken aan de privatisering van Schiphol, is rond. Het kabinet heeft het Koninklijke Besluit dat hiervoor nodig is, voorgelegd ter ondertekening aan de koningin. Het Amsterdamse gemeentebestuur verzet zich tegen de deelprivatisering van Schiphol, maar Eerste en Tweede Kamer hebben hiervoor toestemming verleend. Volgens het kabinet kan een lagere overheid een parlementair besluit niet naast zich neerleggen. Minister Zalm (Financiën, VVD) heeft formeel de handen vrij om tot verkoop over te gaan, maar heeft toegezegd de rechterlijke procedure te zullen afwachten die Amsterdam naar verwachting tegen het besluit in gang zal zetten. Voor het besluit waren de handtekeningen nodig van de ministers Remkes, Zalm (beiden VVD) en Peijs (CDA).