Israël wijst Europees vredesplan af

Spanje, Frankrijk en Italië hebben gisteren een gezamenlijk vredesinitiatief voor het Midden-Oosten gepresenteerd. Maar vanochtend al liet de Israëlische regering weten niets in de vredespoging te zien.

De Spaanse premier Zapatero en de Franse president Chirac presenteerden het nieuwe initiatief gisteren in Gerona. Ze gebruikten het argument dat „Europa niet langer passief kan blijven in het aangezicht van de verschrikkingen”. Daarom zullen ze hun plan volgende maand voorleggen op de EU-top in Brussel.

Het plan omvat vijf punten: een onmiddellijk staakt-het-vuren, de vorming van een Palestijnse eenheidsregering, vrijlating van de Israëlische gevangenen in Libanon en Gaza in ruil voor vrijlating van Palestijnse gevangenen, hervatting van onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse president Abbas, en stationering van internationale waarnemers in Gaza.

Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Tzipi Livni, heeft zij Spanje inmiddels laten weten niets te zien in deze „Spaanse ideetjes, die niet met ons zijn gecoördineerd”. Het grootste Israëlische bezwaar is dat niet expliciet geëist wordt dat de nieuw te vormen eenheidsregering van de twee belangrijkste Palestijnse bewegingen, Fatah en Hamas, de staat Israël zal erkennen. Israël is ook tegen de Spaanse suggestie een internationale vredesconferentie te beleggen.

Spanje, Frankrijk en Italië zijn de belangrijke Europese deelnemers aan de versterkte en uitgebreide VN-vredesmacht in zuidelijk Libanon. De militaire aanwezigheid in de regio heeft geleid tot het nieuwe plan. „Vrede tussen Israël en de Palestijnen leidt in hoge mate tot vrede op het internationale vlak”, aldus Zapatero. Hij denkt dat met het oplossen van het tachtig jaar oude conflict een essentiële bijdrage aan het bestrijden van „fanatisme en terrorisme” geleverd wordt.

Zapatero, Chirac en de Italiaanse premier Prodi redeneren dat Hamas Israël niet hoeft te erkennen als de nieuw te vormen eenheidsregering alle bestaande Israëlisch-Palestijnse akkoorden erkent en president Abbas de ruimte geeft de onderhandelingen met Israël te voeren.