correcties & aanvullingen

Marei van Saher

In het artikel Overdracht van collectie Goudstikker formeel rond (15 november, pagina 11) stond dat erfgename Marei von Saher de kleindochter is van kunsthandelaar Goudstikker. Zij is zijn schoondochter.

Duurzame energie

Rabovoorzitter Bert Heemskerk bepleit in het artikel ‘9 procent duurzame energie is een zwak streven’ (16 november, pagina 19) 25 procent duurzame energie in 2010. Het bedoelde jaartal is 2020.