Bank doet niks voor niks

Banken adverteren met verleidelijke leningen voor beginnende studenten.

Maar de rente is absurd.

„Zonder pc kun je geen scriptie maken. Of heb je wat extra ruimte nodig voor die buitenlandse stage?” Gelukkig, zo adverteert de Rabobank, kun je als student voordelig lenen. „En over terugbetalen hoef je je pas zorgen te maken als je bent afgestudeerd.” ABN Amro biedt momenteel iets soortgelijks: „Tentamens, bijbaantje, op kamers: als student heb je al genoeg aan je hoofd. Gelukkig kun je je financiën eenvoudig regelen.” En: „Rood staan overkomt de besten. En als het dan tóch gebeurt, kun je het maar beter op z’n voordeligst doen met de Studentenlimiet.”

De banken adverteren momenteel volop voor studenten. Dat ze moeiteloos 2.500 euro kunnen lenen, bijvoorbeeld, bij ABN Amro; als ze hun propedeuse halen, zelfs 5.000 euro. Studenten worden zo vaste klant bij de bank, die hoopt dat ze afstuderen, een baan vinden en de hypotheek bij hen afsluiten. Een klant voor het leven wordt zo vroeg binnengehaald.

Zo’n vier tot zes procent van de uitwonende studenten, leent tegenwoordig ergens anders dan bij de IBG-groep (Informatiebeheergroep, overheid), bleek deze week uit de jaarlijkse enquête, de Studentenmonitor, in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Nog eens 20 procent van de uitwonende studenten leent bij de IBG-groep. Een groot aantal werkt want van een basisbeurs alleen kan men niet rondkomen.

Studenten hébben ook hoge kosten, zoals collegegeld en boeken, kamerhuur, de ziektekostenpremie en de kosten van eten en drinken. En het kunnen beschikken over geld, of dat nu een lening van de IBG-groep is, een bank of geld van vrijgevige ouders, is een verleiding die niet iedereen kan weerstaan.

Studenten die lenen, moeten dat verstandig doen. Ze moeten zich afvragen: wát financier ik met een krediet en wat niet? En zich realiseren dat ze geleend geld met rente moeten terugbetalen, of ze zijn afgestudeerd of niet.

Als ze al lenen, kunnen ze dat beter bij de IBG-groep doen omdat die een veel lagere rente vraagt dan commerciële banken (2,7 procent). Stel, een student bouwt een schuld op van 48.000 euro. Bij een rentepercentage van 3 procent en een terugbetalingstermijn van 15 jaar, bedraagt het maandelijks te betalen bedrag 331,48 euro. In totaal betaalt hij dan 59.666,25 euro terug.

Zo’n omvangrijke lening geeft een commerciële bank niet. Maar de Rabo leent een student nu wel 4.500 euro, tegen 9,8 procent rente. Voor zo’n lening is de student na acht jaar 8.137 euro kwijt. En ABN Amro vraagt 9,3 procent rente over 5.000 euro. Na acht jaar is de student daar al 8.883 euro kwijt. Commerciële banken doen niets voor niets.

Ik pleit ervoor dat banken hun verantwoordelijkheid nemen en terughoudend zijn in het aanbieden van kredietfaciliteiten aan studenten. Studenten zelf zouden bij aanvang van hun studie een cursus budgetteren moeten volgen, waarbij de nadruk ligt op zo mín mogelijk lenen. Een bijbaan nemen om alle kosten te dekken, is veel slimmer.

Paul Rispens is schuldhulpverlener bij Coöperatie SVF voor budgetbeheer.

Meer weten over de inkomsten en uitgaven van studenten en over andere studie-informatie: surf naar studentenmonitor.nl of 24659 naar 7585.