Wat hebben sudoku’s met natuur te maken?

De programma’s van de politieke partijen zouden volgens het Milieu- en Natuurplanbureau te weinig aandacht hebben voor natuur en milieu. Die conclusie heeft net zoveel waarde als het berichtje in een ochtendkrant dat volgens McAfee, producent van anti-virus-software, computervirussen in de nabije toekomst de grootste bedreiging vormen voor de automatisering van bedrijven.

Los van de vraag hoe waar het eerste bericht is, zal dat hiaat de gemiddelde Nederlander een biet zijn. Althans, dat denk je als je afgaat op het aanbod aan Nederlandse natuur- en milieubladen in de gemiddelde kiosk. Het zijn er twee: Grasduinen en Wildlife Magazine. Dat je je op bladen als Panda van het Wereld Natuurfonds en Vogels va de Vogelbescherming alleen kunt abonneren onderstreept die publieke desinteresse: losse verkoop is commercieel blijkbaar niet levensvatbaar.

Grasduinen (€4,70) leidde jarenlang aan schizofrenie: was het een natuurblad of een blad voor aquarellerende labradorbezitsters op leeftijd met een grote tuin en een nog ruimere portemonnee? Maar van die laatste doelgroep is gelukkig nu weinig meer terug te vinden. Deze maand mooie stukken over Spitsbergen, een polder bij Amersfoort en veel wandeltips. Het nog jonge Nederlandse Wildlife Magazine (€ 4,50) lijkt de kinderziektes – de eerste onderwerpen waren ontstellend onorigineel – nu te hebben overwonnen met verhalen over de oceaan als vuilnisvat en de giftigste slangen ter wereld.

De Britse boekhandel Waterstones in Amsterdam is beter gesorteerd dan de kiosk. Het BBC Wildlife Magazine (€ 8,30) is het beste wat in Nederland te krijgen is, wat niet mag verbazen aangezien de omroep immer hoog scoort met natuurdocumentaires. In dit novembernummer valt een stuk op over de kleinste katachtige ter wereld, de Afrikaanse zwartvoetkat. Het steekt qua originaliteit grillig af ten opzichte van maar weer eens een olifantenreportage elders op de pagina’s.

Het degelijke Birdwatch (€ 8,90) doet op papier voor Groot-Brittannië wat de Nederlandse website www.dutchbirding.nl voor Nederland doet: het lokaliseren van zeldzame trekvogels met behulp van een netwerk vrijwilligers. Verder in deze maand veel soortherkenning, in dit geval van overwinterende futen en eenden.

Bird Watching (€ 9,20) verschilt van zijn bijna-naamgenoot door een grotere aandacht voor de plaatsen waar je vogels kunt bekijken, inclusief gedetailleerde kaartjes. Bij het blad zit een tuinvogelgidsje. Een overbodig boekje, een goodie, met mussen, spreeuwen, groenlingen en andere gevederde mee-eters, maar nuttiger dan het sudokuboekje dat je gratis bij Grasduinen krijgt. Bang dat de Grasduinen-koper toch niet in natuur is geïnteresseerd?

Menno Steketee