‘Niet op Remkes stemmen’

Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben volgens de politiebonden vorig jaar tijdens de cao-onderhandelingen cruciale informatie achtergehouden over de vroegpensioenregeling voor de politie. Volgens de bonden NPB, ACP en VHMP zijn zij vorig jaar ‘bewust misleid’.

De Nederlandse Politiebond roept haar leden op om bij de verkiezingen geen voorkeurstem uit te brengen op verantwoordelijk minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD). Remkes staat nummer 9 op de VVD-kandidatenlijst.

Uit achtergehouden berekeningen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds zou volgens de bonden blijken dat de vroegpensioenregeling in de politiesector slechter uitpakt dan is afgesproken. De NPB gaat haar ‘stemadvies’ via hun bondsblad (oplage 24.000) en een speciale flyer (20.000 exemplaren) onder de aandacht van de leden brengen. Remkes is volgens de bond ook niet bereid om de fout van zijn ambtenaren toe te geven of de cao alsnog aan te passen.

De NPB noemt Remkes ‘een van de meest omstreden politieministers uit de geschiedenis’. Het stemadvies beperkt zich volgens voorzitter Van Duijn tot een oproep om geen stem op Remkes uit te brengen. „Het is niet een advies om niet op de VVD te stemmen.”

Een woordvoerder van Remkes ontkent dat er tijdens de onderhandelingen informatie is achtergehouden. Volgens hem waren de bewuste berekeningen tijdens de onderhandelingen beschikbaar, maar hadden de bonden daar geen interesse in. Volgens Remkes heeft de NPB ‘ongefundeerd’ de integriteit van zijn onderhandelaars ter discussie gesteld. De bonden en Remkes hebben afgesproken een commissie onderzoek naar de gang van zaken te laten doen.