Klacht tegen Deloitte van curatoren Van der Hoop

De curatoren van Van der Hoop Bankiers gaan een tuchtklacht indienen tegen Deloitte, de accountant van de bank die eind 2005 failliet ging. Dit bleek vanmorgen tijdens een zitting rond het faillissement van Van der Hoop voor de rechtbank in Amsterdam.

De curatoren hebben gisteren aangifte gedaan bij justitie over de financieel riskante handel in zogenoemde winstvennootschappen. Bij deze handel worden vennootschappen die een belastingschuld hebben doorverkocht. Bij de handel waarbij Van der Hoop betrokken was, werd de belasting niet betaald, zijn de kopers verdwenen en moest de bank de fiscus betalen. Overigens is het OM zelf ook een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar het faillissement.

De klacht tegen Deloitte bij de raad van tucht voor accountants zal gezamenlijk door curatoren en schuldeisers worden ingediend. Advocaat Willem Jan van Andel, die een kleine 200 rekeninghouders vertegenwoordigt, zei vanmorgen dat hij de klacht mede zal ondertekenen.

Als de tuchtraad Deloitte op de vingers tikt, kan dat de gedupeerde rekeningshouders helpen in een mogelijke rechtszaak. Het is waarschijnlijk dat de cliënten van Van Andel zowel Deloitte als De Nederlandsche Bank aansprakelijk stellen voor geleden schade.

Curator Schimmelpenninck zei vanmorgen te hopen dat de centrale bank actie zal ondernemen, bijvoorbeeld door het terugtrekken van een claim die zij zelf nog heeft tegen Van der Hoop.