Generaal VS: niet uit Irak weggaan

De Amerikaanse militaire aanwezigheid in Irak van rond de 150.000 man moet volgens de legertop voorlopig op het huidige niveau blijven. De hoogste Amerikaanse commandant in het Midden-Oosten, generaal John Abizaid, keerde zich gisteren in het Amerikaanse Congres tegen zowel het pleidooi van veel Democraten om op korte termijn te beginnen met een gefaseerde terugtrekking uit Irak, als het minderheidsvoorstel van senator John McCain om juist extra troepen te sturen. In de verkiezingen van 7 november hebben de Democraten in Huis van Afgevaardigden en Senaat een meerderheid veroverd, deels door de onvrede bij de Amerikaanse bevolking over het verloop van de oorlog in Irak.

Abizaid zei ervan uit te gaan dat het geweld in Irak zal toenemen als de Verenigde Staten binnen vier tot zes maanden met de terugtrekking zouden beginnen. Hij meende dat dit de Amerikaanse inspanningen zou ondermijnen om het vertrouwen van de Iraakse bevolking in de effectiviteit van haar eigen regering te vergroten.

Volgens Abizaid zijn er evenmin méér militairen nodig. Dat zou de Iraakse regering ontmoedigen om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen. Dat wilde niet zeggen dat hij voortzetting van de status quo bepleitte, zoals senator McCain hem aanwreef – „een mislukte koers”. De belangrijkste verandering die nu nodig is, aldus Abizaid, is meer Amerikanen binnen het Iraakse leger en de politie te plaatsen om hen te oefenen. Hij zei optimistisch te blijven dat de Irakezen in staat zijn de voorwaarden voor stabilisering te scheppen.

In Irak bleef grote verwarring bestaan rond de aan shi’itische milities toegeschreven massagijzeling van stafleden en bezoekers van het onderzoeksinstituut van het ministerie van Hoger Onderwijs in Bagdad op dinsdag. Volgens woordvoerders van premier Maliki werden vrij snel na de ontvoering alle 40 gijzelaars ongedeerd vrijgelaten. Maar de sunnitische minister van Hoger Onderwijs, Abd Dhiab, zei vandaag dat 70 gijzelaars zijn vrijgelaten maar eveneens 70 nog worden vermist. Hij zei dat de ontvoerders veel gijzelaars hebben gefolterd en sommige vermoord, wat hij van bevrijde gijzelaars had vernomen. De minister boycot de regering tot iedereen vrij is.

In Diyala ten noorden van Bagdad werden gisteren drie Amerikaanse militairen gedood. Sinds dinsdag zijn in Irak nu tien Amerikaanse militairen gesneuveld. (AP, Reuters, AFP)