Filmexplosies creëren smog in Los Angeles

Los Angeles. De film- en televisie-industrie in Los Angeles is, met zijn kunstmatige ontploffingen en zijn energieverbruik, een van de grootste vervuilers van de streek. Dat blijkt uit een rapport dat onderzoekers van de Universiteit van Californië (UCLA) gisteren heeft gepubliceerd. Per jaar stoten de aan film en tv gelieerde bedrijven gezamenlijk 144.000 ton vervuilende stoffen uit. Daarmee ligt de filmbranche voor op andere sectoren in de regio, zoals de toeristenindustrie, de ruimtevaart, fabrikanten van halfgeleiders en kleding. Alleen de olieverwerkende industrie, zeggen de opstellers van het rapport, zal meer milieuvervuiling opleveren, al hebben zij daar geen gegevens van verwerkt. De amusementsindustrie bezet volgens het onderzoek de derde plaats als het gaat om de bijdrage aan het broeikaseffect. Los Angeles is berucht om zijn smog, de vervuilde nevel die in de vallei hangt. Een kleine eeuw geleden vestigde de Amerikaanse filmindustrie zich in Hollywood, nabij Los Angeles, vanwege de heldere lucht en het eeuwig zonnige weer.