EU besluit tot ban kwikthermometer

Rotterdam, 16 nov. Het Europese parlement heeft deze week ingestemd met een ban op kwikthermometers. Bestaande kwikthermometers mogen in gebruik blijven. De maatregel is bedoeld om het verbruik van kwik terug te dringen, dat zeer schadelijk is. In het milieu wordt kwik deels omgezet in methylkwik dat in de placenta kan terecht komen en dat de bloed-hersenbarrière kan passeren. Wereldwijd wordt jaarlijks 3.400 ton kwik verwerkt. De EU neemt daarvan ruwweg dertien procent voor haar rekening. Een kleine tien procent daarvan kwam tot dusver in de EU in kwikthermometers terecht. De kwikbarometer, waarover veel discussie is geweest, mag nog even blijven.