Duits pardon asielzoekers

Uitgeprocedeerde asielzoekers die al jaren in Duitsland worden geduld krijgen een nieuwe kans op een verblijfsvergunning. Het gaat om ongeveer 200.000 mensen, vooral uit Turkije en voormalig Joegoslavië, die met succes keer op keer hun uitzetting hebben aangevochten. (NRC)

pagina 6