Dienstenrichtlijn na veel discussie aanvaard

Het Europees Parlement heeft gisteren in grote meerderheid definitief ingestemd met de veelbesproken dienstenrichtlijn. De regeling moet het voor dienstverlenende bedrijven binnen de Europese Unie makkelijker maken om grensoverschrijdend te werken.

De sector is goed voor 70 procent van de werkgelegenheid binnen Europa. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld bouwbedrijven, reisbureaus, consultants, reclamebureaus en loodgieters.

De lidstaten van de Unie hebben nu drie jaar de tijd om de bepalingen uit de richtlijn te verwerken in hun nationale wetgeving. Twee jaar geleden leidde het voornemen om de belemmeringen voor dienstverlenende bedrijven zoveel mogelijk op te heffen tot grote sociale onrust. Bij de vakbeweging bestond de vrees dat de richtlijn zou leiden tot een massale toeloop van goedkope arbeidskrachten uit de nieuwe EU-lidstaten zoals Polen naar oude, meer welvarende van de Unie.

Sindsdien is de nog door de vorige Nederlandse eurocommissaris Bolkestein opgestelde richtlijn onder druk van onder andere Frankrijk en Duitland en het Europees Parlement flink aangepast. Landen kunnen nu meer eisen aan buitenlandse bedrijven opleggen dan aanvankelijk de bedoeling was. In de definitieve versie van de dienstenrichtlijn staat ook krachtiger geformuleerd dat bedrijven van elders zich aan de arbeidswetgeving van hun gastland dienen te houden.

Bepaalde sectoren zoals de gezondheidszorg en financiële dienstverlening zijn van de richtlijn uitgezonderd. Het uitkleden van het oorspronkelijke voorstel van Bolkestein was voor de Nederlandse D66’er Sophie in ’t Veld reden om haar steun te onthouden. „Angst, behoudzucht en protectionisme hebben het debat overheerst. Publieke diensten blijven uitgezonderd van de richtlijn, dat is een gevaarlijk precedent. De gehanteerde definities blinken uit door juridische vaagheid. Het is een gemiste kans voor Europa”, zei zij.

Maar volgens de Britse Conservatief Malcolm Harbour heeft de Europese interne markt met de richtlijn een nieuwe fase bereikt.