Vrouwen vertrouwen jou

Voor thuiswerken heb je het vertrouwen nodig van je leidinggevende. Vertrouwen schenken gaat vrouwelijke werkgevers vaak beter af dan mannen, zeker als ze wat ouder zijn.

Agnes van der Avoird (rechts) in gesprek met een werknemer. Foto Joyce van Belkom 14-11-2006 Tilburg Agnes van der Voird in gesprek met een medewerker bij Interpolis. © Joyce van Belkom Belkom, Joyce van

Haar baas is een man, maar één die zijn personeel zo vertrouwt, dat het van hem parttime thuis mag werken. Ivonne Acosta (39) vindt dat „een uitzonderlijke en verfrissende ervaring”.

Ze is communicatiemedewerker bij MEE Groningen, een organisatie voor gehandicapten en chronisch zieken. Ze heeft eerder in het bedrijfsleven onder vrouwen en mannen gewerkt en ervaren dat veel mannen moeite hebben om hun personeel los te laten. Acosta: „Vertrouwen is heel belangrijk voor flexibel werken. Om even te generaliseren: vrouwen zijn daar beter in dan mannen.”

Dat stemt overeen met een Brits onderzoek. In opdracht van British Telecom (BT) werden 3.000 werknemers en werkgevers in Groot-Brittannië geënquêteerd. De ondervraagde mannen waren achterdochtiger dan vrouwen jegens flexibel werkende collega’s. Tegelijkertijd is vertrouwen volgens werknemers de belangrijkste eigenschap voor een manager om een flexibele werkomgeving te laten slagen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat dat vertrouwen met de jaren komt: jonge managers hebben minder vertrouwen in hun ondergeschikten dan ouderen. Gecombineerd met hun minder achterdochtige instelling is de manager van de toekomst dan ook ‘vrouw en vijftig plus’ concluderen BT-onderzoekers.

„Een prachtig breekijzer”, vindt Yvonne Benschop, hoogleraar organisational behaviour aan de Radboud Universiteit Nijmegen. „Het gaat tegen de gebruikelijke opvatting in. Opeens zijn oudere vrouwen rolmodellen.” Maar enige nuance is wel op zijn plaats. „Iedereen kent wel een typisch vrouwelijke of mannelijke baas, dus worden de stereotypen op die manier vaak bevestigd. Maar uit jarenlang wetenschappelijk onderzoek komt maar heel weinig bewijs van een werkelijk verschil tussen de managementstijl van mannen en vrouwen.”

Of vrouwen per definitie minder achterdochtig zijn, durft Benschop niet te zeggen. „Het blijkt wel dat de komst van de zogenoemde gold collar worker, de zelfstandige kenniswerker, een nieuw soort leiderschap vereist dat dichter bij klassieke vrouwelijke eigenschappen ligt. Dat heet transformationeel leiderschap. Meer gericht op coachen en motiveren van je personeel.”

En wat die leeftijd betreft?

Benschop: „Ja, dat klinkt aannemelijk. Jonge managers hebben doorgaans meer geldingsdrang en zullen dus minder snel de werknemer meer vrijheid geven. Van een beetje levenservaring is een manager nog nooit slechter geworden.”

Agnes van der Avoird (36), teamleider bij verzekeraar Interpolis, ziet geen verschil tussen mannelijk en vrouwelijk leidinggeven. „Zelf heb ik een informele stijl. Ik sta dus niet boven, maar naast mijn team. Maar dat is niet typisch vrouwelijk. Ik zie wel andere verschillen. Dat het bijvoorbeeld soms leuk is om met een vrouwelijke leidinggevende over vrouwenzaken te praten. Maar veel meer onderscheid is er niet.”

Van der Avoird schat dat bij Interpolis ongeveer één op de drie teamleiders vrouw is. Het flexibel werken is in het hele bedrijf doorgevoerd.

Van der Avoird: „Werknemers zijn hier eigenlijk eigen ondernemer. Het is erop gericht dat je jezelf kunt ontplooien. Als het werk thuis kan of buiten kantooruren, is daarover te praten. Ik kijk dus niet de hele tijd mee over de schouders van mijn team. Daar is vertrouwen voor nodig, maar ik heb hier nog nooit gemerkt dat mannen achterdochtiger zijn dan vrouwen.”

Toch voorspelt BT-futuroloog Ian Pearson dat juist door de toename van flexibel werk een women’s economy zal ontstaan. Vrouwen zullen volgens hem een cruciale rol gaan spelen in bedrijven, „nu sociale en emotionele vaardigheden die aan vrouwen worden toegedicht steeds belangrijker worden”, zo schrijft hij in een artikel in het BT technology e-zine Innovation.

Communicatiemedewerker Ivonne Acosta kan zich daar wel in vinden. „Het gaat natuurlijk ook om individuen, maar vrouwen hebben in het algemeen meer oog voor de mens achter de werknemer. Dus als je in een bedrijf flexibel werken succesvol wil invoeren, dan kan ik me voorstellen dat vrouwen daar meer geschikt voor zijn dan mannen.”

Goed nieuws voor Nederlandse carrièrevrouwen. Ons land is niet alleen Europees koploper als het gaat om het aantal telewerkers. Lopend Nijmeegs onderzoek wijst ook uit dat, net als de Britten, Nederlandse telewerkers vertrouwen de belangrijkste eigenschap voor managers vinden.

Bovendien geven Nederlanders in het grootschalige onderzoek ‘21minuten’ aan dat ze flexibel werken de belangrijkste voorwaarde vinden om meer te gaan werken. Dus als de women’s economy ergens wortel kan schieten, is het wel hier.