Strafklacht tegen Rumsfeld

Berlijn, 15 Nov. Elf oud-gevangenen van het Amerikaanse leger hebben in Duitsland een strafklacht ingediend tegen de voormalige Amerikaanse minister van defensie Donald Rumsfeld. Ze betichten hem van schending van de mensenrechten en overtreding van het oorlogsrecht in de gevangenis Abu Ghraib in Irak en in het omstreden detentiecentrum Guantánamo Bay in Cuba. De procedure is in Duitsland aanhangig gemaakt omdat het Duitse recht de mogelijkheid biedt schendingen van de mensenrechten te vervolgen die zich in het buitenland hebben voorgedaan. De klacht is nu ingediend omdat Rumsfeld sinds zijn ontslag als minister geen immuniteit meer geniet.