Stork wijst plannen aandeelhouders af

Stork ziet niets in een toekomst als leverancier van vliegtuigonderdelen.

Aerospace is een nichespeler en heeft een groot concern achter zich nodig, vindt Stork.

Industrieel concern Stork blijft de eisen van de twee activistische aandeelhouders Centaurus en Paulson om het bedrijf op te splitsen verwerpen. Het legt een motie die op de aandeelhoudersvergadering is aangenomen, naast zich neer.

Dat heeft de directie van Stork gisteren bekendgemaakt. In een brief aan de aandeelhouders stelt Stork dat de voorstellen van de twee hedgefondsen „ongeloofwaardig” zijn en „niet in het belang van de onderneming, haar aandeelhouders en andere belanghebbenden”. Volgens het bedrijf zou het „onverantwoord zijn om die strategie uit te voeren”.

De aandeelhouders van Stork stemden een maand geleden op een buitengewone aandeelhoudersvergadering in met de voorstellen van Centaurus en Paulson. De twee grootaandeelhouders willen dat Stork doorgaat als toeleverancier in de vliegtuigindustrie en zijn twee andere dochters, die kippenslachtmachines maken en technisch onderhoud doen aan olie- en gasinstallaties, zo snel mogelijk verkoopt.

Omdat zij ruim 33 procent van de aandelen bezitten, hadden Centaurus en Paulson op die vergadering, waar net iets meer dan de helft van de aandeelhouders aanwezig was, de meerderheid van de stemmen. „Wij hebben die stemming serieus genomen, we hebben de voorstellen diepgaand bestudeerd, gekeken naar de gevolgen op de korte en lange termijn en zijn tot onze conclusie gekomen”, zei bestuursvoorzitter van Stork, Sjoerd Vollebregt, gisteren tijdens een telefonische persconferentie.

Centaurus en Paulson lieten weten dat ze de brief bestuderen en nog alle opties openlaten voor verdere acties. Wel verbazen ze zich er over dat Stork de uitslag van de stemming naast zich neerlegt, zei een woordvoerder.

Vollebregt weigerde in te gaan op vragen of hij nu verwacht dat de twee hedgefondsen naar de rechter zullen gaan. Tot dusver hebben die gesteld dat Stork de Nederlandse regels voor goed ondernemingsbestuur zou schenden als het de uitkomst van de stemming op de aandeelhoudersvergadering niet zou uitvoeren. „Een juridisch gevecht is voor niemand goed”, zei Vollebregt.

Stork vindt dat Centaurus en Paulson de luchtvaartmarkt verkeerd inschatten. „Zij zien voor ons een toekomst als volumespeler in de vliegtuigbouw. Wij hebben er juist voor gekozen om een gespecialiseerde speler te zijn”, zei Vollebregt. Volgens Stork loopt de luchtvaartdivisie veel te grote risico’s als het concern zich omvormt tot een grote leverancier van vliegtuigdelen aan klanten als Boeing en Airbus. „Als gespecialiseerde technologische nichespeler hebben we de omvang, stabiliteit en kracht van Stork nodig.”

Stork ziet binnen het huidige concern genoeg groeimogelijkheden voor de twee andere divisies. Deze onderdelen verkopen zou volgens Stork betekenen dat de aandeelhouders niet van die waardetoename kunnen profiteren.