Stork stuurt aan op nieuwe confrontatie

In klare taal wijst Stork de voorstellen van activistische aandeelhouders af om het concern op te splitsen. „Wij zijn het met Centaurus en Paulson eens dat Stork moet groeien.”

Sjoerd Vollebregt wil nu eindelijk eens overnames doen. Grote overnames.

Terwijl de bestuursvoorzitter van Stork een gevecht met zijn activistische aandeelhouders Centaurus en Paulson voert over de koers van het bedrijf, heeft hij een ‘dealteam’ opgetuigd met specialisten afkomstig uit de wereld van financieel adviseurs en private equity (investeringsmaatschappijen). Dat team heeft dit jaar al voor 200 miljoen euro aan kleinere bedrijven gekocht. Maar de grote klappers moeten snel gaan volgen, maakt Vollebregt duidelijk. „Voor een paar honderd miljoen zullen wij zeker niet terugdeinzen”, zegt hij. „Want over een ding zijn we het eens met Centaurus en Paulson. Er is een hoge urgentie om Stork nu te laten groeien, in alledrie onze divisies.”

Dat is dan wel het enige waarover Stork en zijn belagers geen verschil van mening hebben. Gisteren stuurde Stork een brief naar zijn aandeelhouders om mee te delen dat het de voorstellen van de twee hedgefondsen om het concern op te splitsen niet zal uitvoeren. In klare taal. Stork noemt in die brief van tien pagina’s de voorstellen „ongeloofwaardig” en zegt dat het „onverantwoord” zou zijn om ze uit te voeren.

Duidelijker kan Stork niet zijn in zijn reactie op een stemming op de aandeelhoudersvergadering een maand geleden. Daar kregen Centaurus en Paulson de steun van 86,5 procent van de aanwezige stemmen voor hun voorstel om Stork door te laten gaan als nationale luchtvaartkampioen en de divisies te verkopen die kippenslachtmachines maken en technisch onderhoud verrichten aan olie- en gasinstallaties. Die forse meerderheid kwam vooral tot stand doordat zij zelf met ruim 33 procent van de aandelen in hun bezit de stemming domineerden.

De twee hedgefondsen tonen zich verbolgen dat Stork die uitkomst naast zich neerlegt. „Het bestuur gaat helemaal voorbij aan het principe waar het om gaat: dat Stork een conglomeraat blijft met bedrijven die in strategische zin niets met elkaar te maken hebben. De som der delen is nog steeds meer waard dan het geheel”, zegt een woordvoerder. Centaurus en Paulson nemen de tijd om de brief te bestuderen, voor ze met een definitieve reactie komen. „Wij houden alle opties nog open.”

Dat doet Stork niet. Het bestuur legt aan zijn aandeelhouders uit dat het bedrijf en de twee hedgefondsen een totaal verschillende visie hebben op de toekomst van de luchtvaarttak. Centaurus en Paulson willen dat Stork een volumespeler wordt die vanwege zijn omvang direct aan de grootmachten Boeing en Airbus levert. Dat is de enige manier om niet gemarginaliseerd te worden, zeggen zij. Stork wil een technologisch gespecialiseerde speler zijn, die bij grote en kleine klanten een positie kan verwerven aan de ontwikkelingstafel vanwege die sterk gespecialiseerde kennis.

Stork vindt dat aan een volumestrategie veel meer risico’s kleven. Er zijn geen voorbeelden van bedrijven die bewijzen dat ze in die rol een hoger rendement halen, terwijl zo’n strategie vraagt om grote investeringen. Bovendien beweert Stork dat grote klanten al bezorgd hebben geïnformeerd wat er gaande is. Ze hebben liever een stabiel Stork als toeleverancier. Ook de Nederlandse ministers van Defensie en Economische Zaken zijn bezorgd, omdat het bedrijf nauw is betrokken bij de Joint Strike Fighter en door zijn centrale rol in de kennisinfrastructuur.

Aandeelhouders zijn ook niet gebaat bij een snelle verkoop van de divisies Food Systems en Technical Services, zegt Stork. Door een executieverkoop zou de opbrengst laag uitvallen. Bovendien kunnen die divisies nog profiteren van de financiële slagkracht en de managementcapaciteiten van Stork door via overnames te groeien en zo veel meer waard te worden. Nu ze verkopen zou aandeelhouders geld door de neus boren.

Gaat Stork nu snel grote overnames forceren om veel aandeelhouders tevreden te stellen en te bewijzen dat Stork wel op meerdere borden tegelijk kan schaken?„Er moet een momentum zijn, ook bij de andere partij. Dat kun je niet afdwingen”, zegt Vollebregt.

Stork heeft ook andere mogelijkheden om de twee hedgefondsen gunstig te stemmen en juridische procedures te voorkomen. Maar in een gesprek dat Stork een paar dagen geleden heeft gehouden met Centaurus en Paulson zijn die niet op tafel gekomen. Denkt Vollebregt er over na om de twee aandeelhouders uit te kopen, desnoods met een flinke premie op de beurskoers? „Ik dacht dat de beurs toch de plek is voor handel in aandelen”, aldus Vollebregt. „Wij willen de ruimte houden om ons kasgeld voor grote acquisities te houden en het niet gebruiken om deze problemen op te lossen. Daardoor zou de onderneming stagneren en dat is geen goed ondernemingsbestuur.”

    • Daan van Lent