Patiëntendossiers in Brabant online

Breda Huisartsen in West-Brabant kunnen vanaf morgen tijdens hun diensten online patiëntendossiers inzien. Dat meldt de HDS West-Brabant. In totaal gaat het om 35 huisartsen die ruim 100.000 dossiers kunnen bekijken. Een eerdere proef hiermee in Etten-Leur verliep succesvol. De huisartsen verwachten dat de dossierinzage tot een verbetering van de kwaliteit van zorg zal leiden. Met de online dossiers, die ook tijdens diensten op huisartsenposten zijn in te zien, is volgens de huisartsen een betere medicatiebewaking mogelijk. Het is de bedoeling dat in de loop van 2007 alle 290 huisartsen in de regio van de faciliteit gebruik kunnen maken. Zij kunnen dan 680.000 dossiers bekijken.