Pak overbelasting van arts-assistenten aan

Frank van der Heijden, hoofd van de afdeling spoedeisende hulp van het OLVG vindt het `absurd` dat ziekenhuizen of artsen zelf financieel moeten opdraaien voor mogelijke fouten, omdat artsen fouten moeten kunnen maken, omdat dat inherent is aan het vak (NRC Handelsblad, 11 november). Het invoeren van door verzekeraar MediRisk geëiste protocollen ter controle van de door arts-assistenten gestelde diagnoses en verrichte behandelingen vindt hij te ver gaan. Ondanks de preventieve werking die er vanuit gaat, kost deze controle volgens hem te veel tijd en geld, en weegt ze niet op tegen de paar miljoen aan schadeclaims voortvloeiend uit gemaakte fouten.

Dat de oorzaak dikwijls ligt in de chronische overbelasting van veel arts-assistenten, inherent aan het werksysteem in ziekenhuizen, wordt kennelijk niet relevant geacht, ondanks het feit dat de Arbeidsinspectie met enige regelmaat, doch vruchteloos daarin verandering tracht aan te brengen.

Met deze wrange mentaliteit gaat Van der Heijden ook voorbij aan de vele duizenden patiënten die jaarlijks de dupe, dan wel slachtoffer worden van gemaakte fouten.