Niet zappen! We zijn terug na de reclame

Tv-zenders mogen straks zo veel reclameblokken uitzenden als ze willen.

Of de zenders daar gebruik van gaan maken is nog onduidelijk.

Dreigen er ‘Amerikaanse toestanden’ op de Nederlandse televisie? Deze week werden de EU-ministers van Cultuur het eens over een versoepeling van de Europese regels voor tv-reclame. Nu moeten er minstens 20 minuten tussen twee reclameblokken zitten. Die eis willen de ministers schrappen.

„Gevaarlijk”, vindt Emine Bozkurt, europarlementariër voor de PvdA. „Straks krijg je een heleboel onderbrekingen van 30 seconden. Dat is heel vervelend voor de kijker.” Het Europees parlement moet de plannen van de ministers nog goedkeuren.

Meer reclameblokken, willen omroepen dat? Talpa ziet er wel wat in. Meer reclameblokken betekent ook kórtere blokken, zegt Maarten van Rooijen van Talpa. „Dan kunnen we de kijker beter vasthouden. En ik denk ook dat kortere reclameblokken voor kijkers minder storend zijn.”

RTL weet het nog niet. „We zullen gaan overleggen met de programmamanagers en de afdeling sales”, zegt Kim Koppenol van RTL.

De Consumentenbond maakt zich al vast zorgen. De directeur van de Consumentenbond stuurde vorige week een brief aan Maria van der Hoeven, de CDA-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij vroeg haar de Europese voorstellen niet te steunen. Tevergeefs, Nederland stemde er voor.

De bond is bang dat de grens tussen programma en reclame steeds meer vervaagt en waarschuwt voor „een sterk vercommercialiseerde televisiecultuur”.

Verder maakt de Consumentenbond zich zorgen over het zogeheten product placement. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer een frisdrankfabrikant geld geeft als acteurs in een soapserie uit zijn blikjes drinken. Product placement is niet verboden. Maar de Consumentenbond had gehoopt dat de Europese ministers de gelegenheid zouden gebruiken om dat wel te verbieden.

Jules Maaten, europarlementariër voor de VVD, vindt dat te ver gaan. „Dan hebben we binnenkort geen Europese filmindustrie meer. Dan zien we alleen nog maar Amerikaanse producties. En die zitten er vol mee.”

De Europese regels zijn minimumeisen. Landen kunnen er voor kiezen strenger te zijn. Het ligt dus voor de hand dat er na de Europese discussie over tv-reclame straks ook in Nederland nog een debat zal worden gevoerd over dat onderwerp.

Talpa hoopt dat dat er toe zal leiden dat er een einde komt aan de uitzonderingspositie van RTL, zegt Maarten van Rooijen van Talpa. RTL beschouwt zichzelf nu als een Luxemburgse omroep. En Luxemburg heeft de bestaande Europese regels voor reclame soepeler geïnterpreteerd dan Nederland. Bij Idols, wanneer de kandidaten zitten uit te blazen van hun inspanningen, zie je bijvoorbeeld in een flits reclame van een deodorantfabrikant. „Het is ons een doorn in het oog dat RTL meer mag dan wij”, zegt de woordvoerder van Talpa. „Wij zouden graag zien dat Nederland de Europese regels ook soepel toepast, zodat er ruimte komt voor creatievere reclamevormen.”

Arian Buurman, algemeen directeur van de Ster, durft nog niet te zeggen wat een versoepeling van Europese regels zou betekenen voor de Publieke Omroep. „We moeten alert zijn of onze concurrentiepositie straks niet verslechtert”, zegt ze. „Ik kan me voorstellen dat dit onderwerp straks aan de orde komt bij de formatie van een nieuwe regering.”