‘Nederlanders lokken aanval Talibaan uit’

Nederlandse commandotroepen in de Afghaanse provincie Uruzgan lokken bewust aanvallen van de Talibaan uit en opereren in gezelschap van een Amerikaanse officier, die belast is met het verhoor van verdachte Afghanen.

Een en ander blijkt uit de tv-documentaire 09.11 Zulu, onze commando’s aan het werk in Uruzgan die maandag wordt uitgezonden en waarvan vanochtend delen aan de pers zijn getoond. Het uitlokken van aanvallen, teneinde zelf met schieten te kunnen beginnen, en de nauwe samenwerking met een Amerikaanse inlichtingenofficier, die laat weten dat hij geen heil ziet in een duidelijke scheiding tussen de ISAF-missie en de Operation Enduring Freedom, staan op gespannen voet met de beloften die eerder door de Nederlandse regering aan de Tweede Kamer zijn gedaan inzake de missie in Uruzgan.

De uitlokking gebeurt door de jeeps van de commando’s bewust zo op te stellen dat de Talibaan, die hen vanuit de bergen voortdurend bespieden, denken dat zij een makkelijke prooi zijn.

De commando’s beschuldigen in de film de Nederlandse legerleiding ervan, de militaire situatie in Uruzgan – ook in de directe omgeving van de Nederlandse hoofdbasis Tarin Kowt – om politieke redenen veel te rooskleurig voor te stellen. Ook menen zij dat de Nederlandse militairen onnodig in gevaar komen, omdat tegen de dreiging van de Talibaan bewust niet adequaat wordt opgetreden.

De film, gemaakt in opdracht van de NCRV, kwam eerder al in het nieuws omdat de maker ervan, Vik Franke, had bekend te hebben meegeschoten toen de groep commando’s, op slechts vijf kilometer van de basis Tarin Kowt, in een hinderlaag gelopen was.

Het provoceren van een aanval van de Talibaan wordt door een commando gerechtvaardigd met de opmerking: „zolang ze blijven zitten waar ze zitten, komen we er nooit vanaf”. Minister Kamp (Defensie) heeft in de Tweede Kamer herhaaldelijk verklaard dat Nederlandse militairen slechts terugschieten als ze worden aangevallen, incidentele offensieve acties daargelaten.