Laatste kans op vrijlating voor Louwes

Advocaat G.J. Knoops heeft vanmorgen voor de Hoge Raad in Den Haag zijn herzieningsverzoek in de Deventer moordzaak toegelicht. Voor fiscaal jurist Ernest Louwes, die twaalf jaar uitzit voor de moord op de weduwe Wittenberg, is heropening van de zaak de laatste kans op vervroegde vrijlating. Louwes was zelf aanwezig.

Voor heropening van de zaak zijn nieuwe feiten nodig, waarover de rechter ten tijde van de veroordeling nog niet beschikte. De advocaat-generaal van de Hoge Raad maakt op 6 februari zijn conclusie bekend. Bij heropening zal een gerechtshof de zaak opnieuw behandelen.

Knoops presenteerde negen nieuwe feiten. De meeste betroffen de DNA-sporen en twee bloedvlekjes van Louwes die het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op de blouse van het slachtoffer heeft gevonden. Volgens het NFI is het waarschijnlijk dat deze sporen via geweld op de blouse zijn terechtgekomen. Uit het onderzoek dat Knoops liet doen door de Britse Forensic Science Service, en ook uit latere documenten van het NFI zelf, blijkt dat het ook anders kan zijn gegaan. De sporen zouden behalve huid- ook speekselsporen kunnen zijn. En ook tijdens een gesprek op de blouse kunnen zijn beland. „Het NFI heeft de vele onzekere factoren rond het DNA-bewijs op onjuiste en onvolledige manier aan het Hof overgebracht”, aldus Knoops. Louwes bracht de weduwe op de dag van de moord een zakelijk bezoek.

Knoops wees er ook op dat het tweede bloedvlekje pas dit jaar werd gevonden, terwijl het NFI in 2004 nog rapporteerde dat op de betreffende plaats geen bloed was aangetroffen. Aan het eind van de zitting richtte Louwes zich zelf tot de advocaat-generaal. Hij zei: „Gaat u zich dan ook niet afvragen hoe dat bloedvlekje daar gekomen is?”