Gratis krant door zonder PCM

De nieuwe gratis krant van ondernemer Marcel Boekhoorn gaat gewoon door en zal begin volgend jaar verschijnen. PCM Uitgevers zal hierin niet participeren, in tegenstelling tot een eerdere aankondiging.

Op 18 oktober maakte PCM Uitgevers bekend de mogelijkheid te gaan onderzoeken om samen met Boekhoorn een gratis dagblad uit te geven in een zelfstandige onderneming. PCM, ook uitgever van onder meer de Volkskrant, NRC Handelsblad en nrc.next, zou hierin een belang nemen van 49 procent, tegen Boekhoorn 51 procent. Dit weekeinde besloot de raad van bestuur zich uit het project terug te trekken, nadat de raad van commissarissen het voorstel voor de joint venture had afgewezen.

„Afgelopen weekend is gebleken dat PCM de gemaakte afspraken over onze samenwerking voor een nieuwe krant niet gestand wil doen” aldus de uitgever van de nieuwe krant, Cornelis van den Berg. „Dat is teleurstellend omdat we hard hebben gewerkt aan de verdere uitwerking van de afspraken. De vraag is ook of het juridisch in de haak is.” Hij wil dit laatste niet nader toelichten. PCM weigert elk commentaar.

Intussen is een flinke ploeg mensen aan het werk om redactie, advertentiewerving en distributie van de nieuwe krant op poten te zetten. Hij moet op werkdagen verschijnen in een omvang van 32 pagina’s tabloid. Deze worden niet grotendeels gevuld met nieuwskopij van persbureaus – zoals Metro en Spits – maar met eigen verhalen van 24 verslaggevers. De plannen hiervoor werden vorige week gepresenteerd door de uitgever en de hoofdredacteur.

De krant gaat door, ook zonder PCM, aldus Van den Berg: „Financieel gezien was de deal met PCM voor ons niet noodzakelijk. En ook voor de drukcapaciteit waren we al, en zijn we nog steeds, in gesprek met alternatieve partijen.” De krant zou voor redactie en advertenties ook niet afhankelijk zijn van PCM.

Voordat de deal tussen PCM en Boekhoorn werd bekendgemaakt, waren beide bezig een eigen gratis dagblad te ontwikkelen. Binnen PcM bestond echter geen consensus over wat voor krant dat zou moeten worden.