Geen splitsing in energiesector

De elektriciteitsnetwerken blijven in publieke handen, maar de gedwongen splitsing van de energiebedrijven is van de baan. Dat is de uitkomst van een politiek compromis waarmee de Eerste Kamer gisteravond akkoord ging, en daarmee met de Elektriciteitswet. Een motie, die steun kreeg van alle partijen met uitzondering van de Socialistische Partij, haalde de angel uit de wet door de splitsing van de energiebedrijven voorwaardelijk te maken van hun bedrijfsstrategie en toekomstige Europese wetgeving.

De motie, die was ingediend door senator Doek (CDA), draagt de regering op niet alle onderdelen van de wet te bekrachtigen. De energiebedrijven hadden zich het hardst verzet tegen de verplichting om de bedrijven te splitsen in een commercieel productie- en leveringsbedrijf dat verkocht mag worden en een netwerkbedrijf dat in publieke handen blijft. Dat element wordt door de motie voorwaardelijk gesteld.

Minister Wijn (Economische Zaken, CDA) omarmde de motie en zei dat deze „precies aansluit bij het doel van de wetgeving”. Volgens Wijn wordt bereikt dat de onafhankelijkheid van de publieke netwerken niet in gevaar komt, terwijl de energiemarkt wel wordt opengesteld voor concurrentie. „Als de energiesector zich goed opstelt, is er geen reden voor gedwongen splitsing”, aldus Wijn. Volgens Kox (SP) is de wet op zijn kop gezet. „Als je de splitsing uit de wet haalt, vernietig je de essentie van de wet”, zei Kox.

De toezichthouder op de energiesector, DTe, zal jaarlijks beoordelen of de energiebedrijven zich aan de voorwaarden houden. Zo mogen energiebedrijven geen buitenlandse investeringen plegen met hun Nederlandse netwerken als onderpand.

De motie was een uitvloeisel van een politiek akkoord in de Eerste Kamer tussen PvdA en CDA. Hierbij sloten VVD en D66 zich aan. Deze twee partijen hebben zich steeds voorstanders van gedwongen splitsing getoond. Niettemin zei senator Ketting (VVD): „Als het doel wordt bereikt zonder splitsing, is de VVD tevreden. Het resultaat telt.”

Energiebedrijf Essent liet weten het genomen besluit „verstandig” te vinden. Een woordvoerder van energiebedrijf Nuon zei weliswaar „gematigd positief” te zijn, maar de Eerste Kamer had volgens hem ook pittige condities gesteld. „Er komt verscherpt toezicht en als we willen privatiseren, moeten we alsnog splitsen”, stelde hij vast.

hoofdartikel:pagina 9

Splitsing:pagina 17