EU-richtlijn diensten aanvaard

Het Europees Parlement heeft vanmiddag in grote meerderheid ingestemd met de veelbesproken ‘dienstenrichtlijn’. De regeling moet het voor dienstverlenende bedrijven in de Europese Unie makkelijker maken om grensoverschrijdend te werken. De sector is goed voor 70 procent van de werkgelegenheid binnen Europa.

Het voornemen om de belemmeringen voor dienstverlenende bedrijven zoveel mogelijk op te heffen leidde twee jaar geleden tot grote sociale onrust. Bij de vakbeweging bestond de vrees dat de richtlijn zou leiden tot een massale toeloop van goedkope arbeidskrachten uit de nieuwe lidstaten van de EU, zoals Polen. Sindsdien is de nog door de vorige eurocommissaris Bolkestein opgestelde richtlijn onder druk van onder andere Frankrijk en Duitsland en het Europees Parlement aangepast. Lidstaten kunnen nu meer eisen aan buitenlandse bedrijven opleggen.