Energiewet goedgekeurd

De Eerste Kamer gaat akkoord met de energiewet van het kabinet die de elektriciteitsnetten loskoppelt van de energiebedrijven om grotere markttoegang te bereiken. De juridische opsplitsing van de energiebedrijven wordt pas uitgevoerd als die noodzakelijk is voor de zakelijke strategie van de energiebedrijven.

Minister Wijn (Economische Zaken, CDA) schaarde zich achter een motie van alle partijen in de Senaat – met uitzondering van de SP – om het cruciale splitsingsartikel van de nieuwe wet pas in werking te laten treden als de energiebedrijven hun commerciële bedrijf willen privatiseren, in het buitenland willen investeren of als de Europese Unie dit afdwingt.

De staat neemt de hoogspanningsnetten over die in handen van de energiebedrijven zijn. De distributienetten moeten in een onafhankelijk bedrijf worden ondergebracht. Privatisering van geïntegreerde bedrijven is definitief van de baan. (NRC)