Drinkwater in de Derde Wereld

Naar aanleiding van het artikel ‘Water is mensenrecht’ over de watercrisis in arme landen (nrc.next, 10 november) wil ik – chemisch technoloog en ervaringsdeskundige in ontwikkelingslanden – graag het volgende opmerken.

Het heeft ook in Nederland erg lang geduurd voordat de hele bevolking kon beschikken over schoon drinkwater. De eerste duinwaterleiding werd aangelegd in Amsterdam (1853). Pas in 1866, toen een cholera-epidemie uitbrak, besefte men dat deze gevreesde ziekte voorbij ging aan de mensen die over schoon water beschikten. Desondanks heeft het tot in de twintigste eeuw geduurd voordat drinkwater in Nederland gemeengoed was.

Verder is het helaas zo dat het invoeren van basisvoorzieningen zoals schoon water weliswaar binnen korte tijd de sterftecijfers omlaag brengt, maar ook toenemende armoede veroorzaakt als niet gelijktijdig wordt geïnvesteerd in economische ontwikkeling. De bevolking groeit immers wel, maar de economie groeit dan niet mee.

Dat is precies wat de afgelopen decennia in Afrika is gebeurd. De ontwikkelingshulp heeft in dat opzicht de zaken alleen maar erger gemaakt. Geen wonder dus, dat Afrika weinig dankbaar is jegens de westerse wereld, en liever zaken doet met China, een land dat enkel is geïnteresseerd in economische samenwerking, zonder het neo-koloniale, moralistische en paternalistische gedrag waarvan Europeanen last hebben.

René van Slooten Maarssen