‘De netwerken zijn veilig’

De splitsing van de energiebedrijven is van de baan, maar kan ieder moment weer uit de kast gehaald worden. „Als er één de fout in gaat, komt de hele sector in de hoek.”

Minister Wijn van Economische Zaken. Foto Roel Rozenburg DEN HAAG:27MEI2003 Staatssecretaris Joop Wijn (Financien). FOTO TWEEDE CAMER/HANS KOUWENHOVEN/ROEL ROZENBURG Rozenburg, Roel

Het parlement is akkoord met de nieuwe elektriciteitswet. Ogenschijnlijk zijn de energiebedrijven de winnaars, want de gedwongen splitsing van hun bedrijven is van de baan. Minister Joop Wijn (Economische Zaken, CDA) ziet dat heel anders. „De bedrijven weten nu wat de politiek wil”, zegt hij.

De Eerste Kamer heeft met een motie de gedwongen splitsing uit de wet heeft gehaald. Moet u nu terug naar de Tweede Kamer?

„Nee, want de wet wordt volledig aangenomen. Alleen is afgesproken dat elk onderdeel met een apart Koninklijk Besluit in werking treedt.”

De Tweede Kamer heeft toch een wet aangenomen waarin staat: splitsing is verplicht? Dat wordt ontkracht door de motie van de senaat.

„De motie is afgestemd met de Tweede Kamer en heeft de steun van vrijwel alle partijen gekregen. Zo’n brede motie maakt een conflict tussen de Tweede en Eerste Kamer hypothetisch. Dat is het mooie van levend staatsrecht.”

Als het zo eenvoudig ligt, waarom is dan niet veel eerder voor deze oplossing gekozen?

„Zoiets komt op in het politieke proces. Het was in de senaat nog heel spannend. Er waren partijen tegen de wet. Sommige partijen [CDA, PvdA, red.] overwogen uitstel. Dat wilde ik niet. Mij gaat het erom dat de netwerken, de koperdraden tot in de huiskamer, veilig gesteld zijn.”

De motie stelt voorwaarden aan de energiebedrijven om de splitsing niet in werking te laten treden. Betekent dit dat als één bedrijf zich niet aan de afspraken houdt, de hele sector gestraft wordt met splitsing?

„Ja, als er één de fout in gaat, komt de hele sector in de hoek. We gaan nog uitzoeken of de uitvoering van de motie zich op één individueel bedrijf kan richten. Het is een stok achter de deur. Het is duidelijk voor de aandeelhouders, de commissarissen en de directies wat de politiek wil.”

Is de motie een opmaat voor de vorming van een ‘nationale kampioen’, een fusie van Essent en Nuon?

„De wet staat los van potentiële fusies. De NMa zal die toetsen.”

Wie zijn de winnaars en wie de verliezers van het hele proces?

„De energiebedrijven moeten af van hun houding dat we tegenover elkaar staan. Maar als ze zich niet aan de afspraken houden, geeft de wet Economische Zaken wél de bevoegdheid om de splitsing van hun bedrijven te gelasten.”