Correcties & aanvullingen

Dierenfarmacie

Het artikel Dierenfarmacie is volwassen markt geworden (11 november, pagina 25) vermeldt dat Intervet in visvaccins in 2002 43 miljoen euro omzet boekte en naar verwachting volgend jaar 100 miljoen omzet. Deze bedragen betreffen de markt voor visvaccins. De foto bij het artikel is niet gemaakt door Maurice Boyer, maar door Evelyne Jacq.

Link lezing Israel

De link bij het artikel Kunnen zeggen wat je wil is belangrijker dan kunnen geloven wat je wil (11 november, pagina 15) naar de volledige Engelse tekst van de lezing van Jonathan Israel is verkeerd. Correct is: www.ru.nl/soeterbeeckprogramma/publicaties/teksten/2006/freedom_of_thought.

Sinterklaas-tv

In het artikel Een boerende Sinterklaas (14 november, pagina 20) wordt de NOS genoemd als verzorger van tv-verslaggeving over Sinterklaas. Dit moet zijn: de NPS.