CBS: lichte terugval in de economische groei

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal 2,6 procent gegroeid vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat is wat minder dan de groei van 2,8 procent in het tweede kwartaal en 2,9 procent in het eerste kwartaal van dit jaar. De groei valt nog sterker terug als van kwartaal op kwartaal wordt gerekend: 0,6 procent groei in het derde kwartaal ten opzichte van 1,3 procent in het tweede.

Dat blijkt uit de eerste ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

2006 was tot nu toe een jaar van spectaculair herstel, en ook voor volgend jaar staat volgens het kabinet een bovengemiddelde welvaartsgroei ingetekend. In de campagnes voor de parlementsverkiezingen van volgende week speelt de economie een belangrijke rol, en dan vooral de vraag in hoeverre het huidige kabinet zich daarvoor op de borst mag kloppen.

Zowel op jaar- als op kwartaalbasis komt de terugval voor rekening van de consumptieve bestedingen van burgers en vooral van de overheid. Met de rest van de bedrijvigheid is weinig mis. Er is een lichte terugval in de uitvoer, maar de investeringen trekken nog steeds sterk aan. En dat laatste is van belang voor de werkgelegenheid, die dan ook met 84.000 banen toenam – een stijging van 1,1 procent. De lichte vertraging lijkt vooralsnog dan ook incidenteel, en terug te voeren op een zwakke maand in de zomer: juli, toen het uitzonderlijk warm was.

Aan de schatkist af te lezen gaat het intussen nog steeds buitengewoon goed: minister Zalm van Financiën maakte dit weekeinde melding van een meevaller van 1,7 miljard euro door hogere inkomsten uit de vennootschapsbelasting. In de resterende maanden van dit jaar kan dat bedrag nog hoger uitvallen.

Voor de hele eurozone becijferde het statistische bureau Eurostat gisteren een kwartaalgroei van 0,5 procent en een jaargroei van 2,6 procent over het derde kwartaal.