Wijn doet concessies energiewet

Minister Wijn van Economische Zaken (CDA) is bereid toezeggingen te doen om de wet die de opsplitsing van de energiebedrijven regelt door de Eerste Kamer te loodsen. Wijn buigt niet voor de lobby van de energiebedrijven om de splitsing af te blazen. „Ik ga de wet volop verdedigen. We slaan twee vliegen in één klap: het monopolie van de netten blijft in publieke handen en het wordt makkelijker voor nieuwe energiebedrijven om de markt te betreden, waardoor de rekening voor de consument omlaag kan.”

Gisteravond bleek de senaat in meerderheid terughoudend om in te stemmen met de nieuwe Elektriciteitswet, waarvan de kern is de verplichte juridische opsplitsing van de energiebedrijven in productie- en leveringsbedrijven die geprivatiseerd mogen worden, en netwerkbedrijven die in publieke handen moeten blijven. CDA, PvdA en GroenLinks drongen aan op uitstel van de wet. Alleen de senatoren Schouw (D66) en Ketting (VVD) riepen op tot snelle aanvaarding. De SP is fel tegen de wet.

Achter de schermen werd gisteravond en vanmorgen koortsachtig overlegd. De PvdA – in de Tweede Kamer warm voorstander van de splitsing – wil in de Eerste Kamer niet geïsoleerd met de SP tegen de wet stemmen als de CDA-fractie besluit toch achter partijgenoot Wijn te gaan staan. Omgekeerd wil de senaatsfractie van het CDA niet dat een ‘paarse’ coalitie van VVD en PvdA de wet aan een meerderheid in de Eerste Kamer helpt en het CDA buitenspel staat.