Vd Laan voorzitter ‘huis’ voor culturen

Medy van der Laan, voormalig staatssecretaris van Cultuur voor D66, wordt de voorzitter van de nieuwe multiculturele instelling Kosmopolis. Met de aanstelling van Van der Laan lijkt de ruzie tussen het ministerie van OCW en Buitenlandse Zaken over de koers van de instelling beslecht.

In Kosmopolis, beter bekend onder de werktitel Huis voor de Culturele Dialoog, moeten verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact komen via debatten, film, literatuur, poëzie en muziek. Eind deze maand zal Kosmopolis in de vier grote steden beginnen; het centrale kantoor komt in Rotterdam. Een eigen pand krijgt de stichting vooralsnog niet.

Het rijk geeft 5 miljoen euro tot en met 2008, de steden moeten daar nog een bedrag bij leggen. Als creatief directeur is voormalig Volkskrant journaliste Rachida Azough aangesteld.

Met de aanstelling van oud-staatssecretaris Van der Laan als voorzitter van het stichtingsbestuur is een einde gekomen aan de onenigheid over de door Kosmopolis te volgen koers. Als staatssecretaris wilde Van der Laan een instelling waarin alle etniciteiten terecht konden. „We hebben in Nederland 163 nationaliteiten. Zij moeten zich thuis voelen in dit huis”, zei zij eind vorig jaar. Staatssecretaris Atzo Nicolai van Europese Zaken, belast met interculturele samenwerking, wilde echter dat de instellling zich zou richten op Marokkaanse en Turkse Nederlanders, en op het Midden Oosten.

Na de breuk in het kabinet, waarbij alle D66-bewindslieden opstapten en Nicolai de portefeuille Koninkrijkszaken onder zich kreeg, kwamen de beide ministeries tot een overeenkomst. Afgesproken is dat „Kosmopolis in principe aan iedere cultuur/etniciteit aandacht kan schenken. Tegelijkertijd houdt ze rekening met actuele ontwikkelingen en discussies in de samenleving en anticipeert zij op nieuwe mogelijke ontwikkelingen.” Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een reactie weten hiermee tevreden te zijn.

Een activiteit moet bovendien gericht zijn op mensen van verschillende etnische afkomst, meent minister Van der Hoeven, en niet op bijvoorbeeld alleen Turken of Marokkanen. „Want voor één doelgroep bestaat al genoeg.”