Tv-reclame mag meer gespreid

Brussel, 14 nov. Televisiezenders mogen in de toekomst zo veel reclameblokken uitzenden als ze willen. Wel zal er een maximum gelden van in totaal twaalf minuten reclame per uur. Dat zijn EU-ministers gisteren overeengekomen. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door het Europees parlement.

De nieuwe regels betekenen een versoepeling van de huidige praktijk. Volgens de huidige Europese regelgeving moeten er minstens 20 minuten zitten tussen twee reclameblokken. Voor bepaalde categorieën programma`s willen de ministers wel strengere regels. Films, nieuwsuitzendingen en kinderprogramma`s die langer dan dertig minuten duren, mogen om de 30 minuten worden onderbroken door reclame, vinden de ministers.