Tv-reclame mag meer gespreid

Televisiezenders mogen in de toekomst zo veel reclameblokken uitzenden als ze willen. Wel zal er een maximum gelden van in totaal twaalf minuten per uur.

Dat zijn EU-ministers gisteren overeenkomen. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door het Europees parlement.

De nieuwe regels beteken een versoepeling van de huidige praktijk. Volgens de huidige Europese regelgeving moeten er minstens 20 minuten zitten tussen twee reclameblokken. Sommige landen, met name Italië, wilden strengere regels. Andere, met name Duitsland, wilden nog soepelere regels. Een meerderheid, waaronder Nederland, stemde in met dit compromis.

Voor bepaalde categorieën programma’s willen de ministers wel strengere regels. Films en nieuwsuitzendingen mogen slechts om de dertig minuten worden onderbroken voor reclame, vinden ze. Dat geldt ook voor kinderprogramma’s die langer dan dertig minuten duren.

Er komen ook Europese regels voor het zogeheten product placement. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer een autofabrikant geld geeft om acteur in een dramaserie in een bepaalde auto te laten rijden. Momenteel zijn er geen Europese regels voor deze praktijk. De ministers kwamen overeen dat dit mag, mits het duidelijk wordt aangekondigd en niet al te opzichtig gebeurt. In kinderprogramma’s en nieuwsuitzendingen is het wel verboden.

De voorgestelde Europese regels voor product placement wijken niet of nauwelijks af van de Nederlandse regels die daar al voor gelden. De Europese eisen zijn minimumeisen. Landen mogen zelf strengere regels opstellen. Probleem daarbij is wel dat bijvoorbeeld Nederlandse regels niet gelden voor een omroep als RTL, die wordt gezien als een Luxemburgs bedrijf.

De Nederlandse regering had graag gezien dat de nieuwe Europese regels haar de mogelijkheid zouden geven meer eisen te stellen aan buitenlandse omroepen die zich richten op Nederlandse kijkers. Nederland zou dan bijvoorbeeld kunnen eisen dat een buitenlandse zender bepaalde programma’s ondertitelt voor doven en slechthorenden, zoal de publieke omroep ook doet. Maar er was onvoldoende steun voor deze wens. van de regering.