Partijen trekken weinig geld uit voor het milieu

Vrijwel alle politieke partijen trekken in hun verkiezingsprogramma te weinig geld uit om hun ambities met milieu te kunnen waarmaken. Ook laten zij te veel over aan de markt, vooral bij het klimaatbeleid.

Dit stelt het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in een gistermiddag verschenen analyse van de verkiezingsprogramma’s. Het MNP doet onafhankelijk onderzoek naar milieuvraagstukken. Het extra geld dat de partijen reserveren, is „onvoldoende” om de gewenste milieudoelen te realiseren, zoals snelle invoering van schone auto’s, meer schone energie, extra groen bij steden, extra natuuraankopen en meer ‘groene diensten’ zoals boerennatuur.

Het MNP signaleert een discrepantie tussen de ambities van partijen voor het klimaatbeleid en de gekozen maatregelen. Alle partijen geven aan dat economische groei „in balans” moet zijn met andere waarden zoals milieu en klimaat.

Vrijwel alle partijen kiezen echter op deze thema’s voor minder overheidsturing en meer markt. Terwijl de balans tussen economische groei en klimaat alleen worden bereikt, aldus het MNP, „door forse beleidsombuigingen en daarmee een sterke overheidssturing”.

De partijprogramma’s zijn „in de breedte eensgezind” in hun streven naar economische groei. Omdat deze groei veel ruimte in beslag zal nemen, kiezen vrijwel alle partijen voor een minder stringente ruimtelijke ordening. Alle partijen zetten bovendien in op verdere ‘vergroening’ van het belastingstelsel, om mensen te prikkelen op minder milieubelastende wijze te consumeren.

Het MNP had zich voorgenomen geen doorrekening te maken van de verkiezingsprogramma’s op het gebied van klimaat, milieu en natuur, omdat ze niet allemaal een gedetailleerde beoordeling mogelijk maken. Onlangs kwam het planbureau op dat besluit terug, „naar aanleiding van de plotselinge maatschappelijke aandacht voor milieu en met name het klimaatvraagstuk”, zoals de film van de Amerikaanse ex-vice-president Al Gore. Het NMP spreekt van een „beperkte” en „globale” analyse van de verkiezingsprogramma’s.

Lees de volledige analyse op www.mnp.nl/images/MNP-analyse%20verkiezingsprogramma_tcm60-31665.pdf of 16528 naar 7585.