‘Nieuwe wet maakt ons land belastingparadijs’

Multinationals in Nederland krijgen volgend jaar de laagste belasting op rente-inkomsten in de westerse wereld. Ze betalen dan effectief nog maar 5 procent. Op dit moment vallen rente-inkomsten onder het tarief van de vennootschapsbelasting, 29,6 procent.

Het lage tarief op rente-inkomsten is deel van het wetsvoorstel Werken aan winst, waarmee de regering Nederland als vestigingsplaats voor multinationals aantrekkelijker wil maken. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel volgende week.

Volgens de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) faciliteert de nieuwe Nederlandse regeling belastingontwijking door internationaal werkende bedrijven.

De wet mikt op financieringsmaatschappijen die de financiën van multinationals afhandelen. Zo’n financieringsmaatschappij leent geld uit aan dochterondernemingen van de multinational elders in de wereld. De dochterondernemingen betalen daarover rente. De multinational kan belasting ontwijken door zijn dochters een hoge rente te vragen die in het buitenland aftrekbaar is. Dit is daar een besparing op de vennootschapsbelasting van gemiddeld 27 procent. De ontvangen rente wordt in Nederland tegen het tarief van effectief 5 procent belast.

De Nederlandse overheid ontvangt 1,2 miljard euro aan extra belastinginkomsten door gunstige belastingregelingen voor multinationals, aldus SOMO. „Het gaat hier om een vorm van agressieve belastingconcurrentie die ten koste gaat van andere landen, rijk en arm”, zegt onderzoeker Francis Weyzig. „Met dit tarief kun je volgens de criteria van de OESO spreken van een belastingparadijsregeling. Ook gaat het in tegen de gedragscode van de Europese Unie voor belasting op ondernemingen.”

Met deze nieuwe wet komt volgens Weyzig een regeling terug die de EU Nederland had verboden. Brussel zag de zogenoemde regeling voor concernfinancieringsactiviteiten als schadelijke belastingwetgeving. Nederland moest die in 2001 afschaffen.