Militairen Nederland in EU-leger

De Europese Unie krijgt vanaf 1 januari de beschikking over snel inzetbare militaire eenheden. Nederland zal samen met Duitsland en Finland direct vanaf die datum voor een periode van zes maanden troepen leveren. Tijdens een vergadering van de Europese ministers van Defensie in Brussel is gisteren geconstateerd dat niets de vorming van deze zogeheten ‘battlegroups’ nog in de weg staat.

De bedoeling is dat de speciaal geselecteerde militairen bij calamiteiten snel over de hele wereld kunnen worden uitgezonden. Snel betekent in dit verband binnen twee weken. In principe zullen de snelle eenheden worden ingezet voor operaties buiten de Europese Unie die worden uitgevoerd op verzoek van de Verenigde Naties. Voorbeeld van zo'n activiteit is het toezicht op verkiezingen, zoals dit de afgelopen tijd is gebeurd in Congo.

Het gaat om acties die niet langer dan dertig dagen duren. Als dat nodig is, kan de uitzending verlengd worden tot 120 dagen. De ministers van de Europese Unie moeten beslissen of er troepen worden uitgestuurd. Daarnaast zullen de regeringen van de troepenleverende landen met de missie moeten instemmen.

De militairen die ter beschikking worden gesteld, blijven gewoon gelegerd op hun kazernes. Alleen als er daadwerkelijk sprake is van een operatie komen zij bij elkaar. Wel wordt er zo nu en dan samen geoefend. Nederland zal in de eerste helft van 2010 opnieuw militairen voor een battlegroup leveren. In de eerste helft van 2011 zal nog een keer worden samengewerkt met de Duitsers en de Finnen. Dat jaar krijgt Nederland het commando over de groep. Voor de eenheid die op 1 januari begint, heeft Nederland 800 militairen klaarstaan. De EU streeft ernaar, telkens twee snelle eenheden paraat te hebben. De andere groep wordt vanaf komend jaar gevormd door Franse en Belgische militairen.