Kabinet schrapt brandvergunning

De verplichte brandvergunning voor horecabedrijven maakt plaats voor een meldingsplicht bij ingebruikname van een gebouw waarin meer dan 50 personen kunnen verblijven.

Dit blijkt uit het nieuwe Gebruiksbesluit van het ministerie van VROM. De regeling is besproken met onder meer de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, horeca en midden- en kleinbedrijf.

De aanpassing is onderdeel van een grotere operatie om de regeldruk van de rijksoverheid op ondernemers te verminderen. Ze moet leiden tot 130.000 vergunningaanvragen minder per jaar.

Het nieuwe gebruiksbesluit is volgens het ministerie klaar voor de adviesronde. De ministerraad kan zich er nu over buigen, waarna het stuk voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd. De regeling zou in augustus 2007 van kracht moeten worden.

Ook onder het nieuwe regime zullen ondernemers volgens VROM tekeningen en plannen moeten overleggen met betrekking tot gebruik van het pand en de veiligheid van de gasten. De ondernemer hoeft echter niet meer te wachten op een vergunning en de gemeente beslist of en wanneer controle noodzakelijk is.

De vereenvoudiging is opmerkelijk omdat Tweede Kamer en Binnenlandse Zaken vijf jaar geleden nog strengere regels voor brandveiligheid aankondigden. Dat was na de cafébrand in Volendam waarbij veertien jonge bezoekers om het leven kwamen.

Voor instellingen waarin meer dan tien mensen verblijven, blijft een strenger regime gelden.

Kafka:pagina 2